Duben 2007

Inzerát

20. dubna 2007 v 22:29 | a l m a |  Poezie
H l e d á m :
Podhlavník
nacpaný k prasknutí
slupkami
(z odpadu letních dnů)
Já dám si inzerát
na omak smělý
Anebo - naopak
Počkám
S rukama pod hlavou
na stráni pod jabloní
planou
Ať tak či tak
Již objednávku mám
V přebytcích jarních
Pluje sem i tam
Moje
invazivní snění

Ten dnešní

7. dubna 2007 v 22:27 | a l m a |  Próza
Některý den je jako stará žena. Okoralá a bez vůní, přesto potřebná. Takový byl ten dnešní. Naplněný sirobou a prosycený šedivými spirálami, které obepínaly trupy rostlin , lidí, stromů, bez rozdílu. Upínaly se k oporám, jako parazitické liány vysávaly jas, jiskření a soucit.
Dnešní den nehodlal ze sebe nic vydat, nenarodil se naplněný vůněmi, pocity, závany příběhů ani jinotaji . Jen byl. A musel odplynout, rozpustit se ze svojí elastické existence do nevyžádané plasticity okolí. Byla jsem se několikrát na Něj podívat. Pokaždé mne polapil , lepkavě oblepil, požadoval dar.Nebyl čas na rozmýšlení, stráně se nebezpečně nakláněly a trnky vytahovaly svoje drápy, trny. Bez ohledu na budoucí ztráty, s vědomím možné nenahraditelnosti, s obavou z obtížného vytváření náhradních drah a cest , se strachem z žíznění, odepnula jsem svůj šál. Pro Něj. Odplouval povětřím do dáli, jako dětství s otevřenými ústy. A v ten okamžik nastalo bezvládí. Nad obzorem se zvedl malý obláček prachu. Pastvinami cválali koně a ladili krajinu.