Červen 2010

Schody do nebe

30. června 2010 v 20:22 | a l m a |  Modifikace10

Za světlem plout

30. června 2010 v 9:15 | a l m a |  Modifikace
7

Prostřeno v tůni

30. června 2010 v 0:33 | a l m a |  Modifikace
8

Fialková záře

29. června 2010 v 23:56 | a l m a |  Modifikace
7

Jahodový les

29. června 2010 v 9:53 | a l m a |  Modifikace
6

Křišťálově čisté ráno

28. června 2010 v 18:32 | a l m a |  Modifikace
3

Cukrárna snů

28. června 2010 v 18:27 | a l m a |  Modifikace
1

Zvonění

27. června 2010 v 22:07 | a l m a |  Fotografie rostliny
z1


z2


z3


z4


z5

Boletice

27. června 2010 v 15:49 | a l m a |  Cyklo
Bo

       
  Cyklistické toulky jsou dnes přístupné každému. Stačí mít základní vybavení a chuť "trochu šlápnout do pedálů" . Zvolíte-li ke všemu oblast Boletice na Šumavě, není se třeba až tak moc přemáhat.
    Boletice jsou unikátním územím mezinárodního významu, kterému se dostává ochrany v rámci soustavy Natura 2000 (Natura 2000 je celoevropská soustava chráněných území, jejímž cílem je chránit necennější přírodní bohatství Evropy).
Nejstarší doklady o osídlení pocházejí ze 13. století (zpracováno podle http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr15.xml ).Vzácnou historickou památkou z této doby je původní románský kostel sv. Mikuláše ze 2. poloviny 12. století , který jsme jako první a jedinou památku navštívili. Kostel stojí uprostřed zdevastovaného hřbitova, na který upozorňují již jen modré kosatce a oranžové denivky, na výšině zvané Olymp, jihovýchodním směrem od vlastní, dnes už neexistující vesnice. Na severní straně kostela stála fara ze 17.století, na západě budova školy z roku 1722, oba objekty byly v letech 1969-1970 demolovány. Dnes zde můžeme nalézt zbytky těchto objektů v podobě ruin a zbytky zdí. Tyto ruiny nás zaujaly, ovšem nedokázali jsme určit, ke které budově dříve náležely. Románský kostelík má křížové klenutí z cihel a kamene. V jeho průčelí stojí čtyřstranná věž o čtyřech poschodích. Ve věži se nacházely 3 zvony, z nichž největší zasvěcený sv.Markétě byl zhotoven v roce 1624, v malé věžičce byl zvonek. Střecha je původního valbového tvaru s vysedlými dřevěnými krakorci (krakorec je kamenný gotický hranolový nosný článek vodorovně vysunutý ze zdiva a nesoucí zpravidla arkýř, prevét či ochoz.). V severní zdi sakristie je lavabo s odvodňovacím kanálkem. My jsme se dovnitř nedostali a starodávné umyvadlo - lavabo- jsme neviděli ale ten odvodňovací kanálek jsme bedlivě zkoumali zvenku. Je možná k pousmání, jak my ženy jsme praktické a podrobně zkoumáme stopy po zařízeních typu odvody splašků a prevét (výsernice) - středověkých záchodů. Má to pro nás jistý význam. Podle údajů http://www.ckrumlov.info/php/turista/ byla pod sakristií umístěna hrobka.
Rozsáhlý výcvikový prostor, který v oblasti Boletice vznikl, byl důvodem chátrání domů a obcí. V současné době existují jen 4 sídelní útvary. Boletice, Polná, Květušín, Třebovice a dvě samoty- Otice a Křišťanov. Již ta jména obcí mi voní po přírodě, bolesti a nenávratu.
Výcviková zařízení jako je střelnice bojových vozidel, dělostřelecká střelnice, cvičiště boje , automobilní cvičiště, vodní cvičiště a jiné, sloužily dlouhá léta výcviku Armády ČR a způsobily zánik veškeré orné půdy. Avšak zároveň tato oblast nebyla dotčena pozemkovými úpravami běžnými ve 2. polovině 20 století na ostatních přístupných místech krajiny.
Od 1.7.2006 je veřejnosti zpřístupněno sedm nových značených cyklotras.
My jsme zvolili č. 1253: Chvalšiny - Boletice, rozc. a . 1255: Hodňov - Květušín - Polná, odhadem asi 35 km. Převýšení bylo místy značné ale bezchybné a široké, téměř bílé asfaltky bez automobilové dopravy umožnily vychutnat si radost z námahy, překrásný pohled po krajině a vůni lesa a sušící se trávy. Místy jsme zastavili a obdivovali velké plochy porostlé modrou lupinou a žluté či červenobílé kvítky rozchodníku krčící se u země.
Boletice jsou tak trochu kraj bohem zapomenutý , krajina má čímsi jiný ráz, i barevně i otevřením do prostoru.Drobné akcenty jako jsou žluté kvítky rozchodníků v příkopu a zvláštní plavá barva sušené trávy se běžně nevidí. I když to kraj není na první pohled bohatý nebo něčím výrazně zajímavý, cítili jsme tam něco podstatného, co tam žije a tepe a to něco už nelze najít nikde jinde. Rozhodně musíme jet znovu.
Jiný zážitek naplňující nás krásnem byl pohled na rybník Olšina . Pochází z 15 století ,rozsah plochy je 138 hektarů a s nadmořskou výškou 731 m patří k nejvýše položeným rybníkům v Čechách. Nachází se na cestě mezi Květušínem a obcí Hodňov.
V enklávě Boletice roste velmi vzácná popelivka sibiřská (Ligularia sibirica) a to právě v lokalitě rybníku Olšina.
Jiné vzácné rostliny jsou například: Záraza bílá (Orobanche epithymum)-podivná krásná rostlina, holoparazit, který parazituje na rostlinách z čeledi hluchavkovité. Tyto rostliny ztratily chlorofyl, proto je jejich barva obvykle žlutá až růžová .
Dřišťál obecný (Berberis vulgaris )- byl v minulosti na mnoha místech Evropy téměř vyhuben, protože byl považován za mezihostitele rzi obilné. Dnes se má za to, že dřišťál v přenosu rzi obilné nehrál až tak podstatnou roli, možná dokonce téměř žádnou.
Kerblík lesklý (Anthriscus nitida),řeřišnice třílistá (Cardamine trifolia) , žebřice pyrenejská (Libanotis pyrenaica), starček potoční (Tephroseris crispa).K vzácnějším taxonům, které vyžadují pozornost patří i zvonečník černý (Phyteuma nigrum) - černý skvost, který toužím spatřit.
Doufám, že to se mi podaří příště.

bo1


bol2

Boj o život

23. června 2010 v 19:10 | a l m a |  Fotografie hmyzv1